boom kopie

ENF Foundation

 

 

18 april 2018

M'n briefje in NRC
Laten we wel wezen. Tot nu toe hebben de meeste medelanders, overheden, media en ondernemers bar weinig aandacht besteed aan en geïnvesteerd in duurzaamheid en het klimaat. Hoewel de problemen al dertig jaar bekend zijn.
Velen hebben geprotesteerd tegen windmolens en tegen zonnepanelen en gingen vrolijk verder met autorijden en vliegvakanties. En ondertussen kregen de boeren veel te weinig voor hun producten en hetzelfde geldt voor arbeiders in verre landen. Het begrip fair trade vonden de meesten loffelijk maar 'je moet geen dief van je eigen portemonnee zijn'. Met als gevolg dat je voor veel kleding nog steeds weet dat niet jij de rekening betaalt maar degene die het gemaakt heeft. 
Van zonnepanelen vraagt iedereen zich bovendien af wat de terugverdientijd is. Dat doe je bij je auto of bij de opvoeding van je kinderen toch ook niet?

En nu dan weer die zonneparken. Boeren die met hun producten geen droog brood meer kunnen verdienen omdat de klanten niet bereid zijn meer te betalen, gaan in zee met investeerders die in de ontwikkeling van zonneparken wel een verdienmodel zien. En dan staan de media meteen weer vol met kritische verhalen over het uitzicht van de omwonenden, over kostbare landbouwgrond die we kwijtraken en over wildgroei die op de loer ligt.
Willen we nou een betere wereld voor volgende generaties of hoe zit dat? Gaan we nou eindelijk serieus werk maken van zonnepanelen op alle daken of blijft het bij kritiek leveren en boeken we gewoon weer een vliegvakantie? 

Gelukkig gooien velen sinds kort het roer om en is er sprake van een heuse en ongekend snelle cultuurverandering. Dat geeft hoop voor de toekomst.

 

18 september 2019

Hoewel de troonrede aanvoelde als een warm bad, zoals Joris Luijendijk dat in z’n kritische artikel noemt, staat het belangrijkste nieuws in NRC in feite op pagina 16. Bij onderzoek is gebleken dat er fijnstof zit in de placenta van veel vrouwen. Terwijl onze regering rechtzaken begint en verliest over haar klimaatverplichtingen zien we daar in de troonrede en plannen weinig van terug. Er wordt met minister Hoekstra gesproken over een miljardenfonds maar dat is blijkbaar vooral bestemd om de economie te stimuleren. Terwijl scholieren en grootouders wereldwijd de straat opgaan om duidelijk te maken dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, neuzelen wij door over dingetjes. Economische groei is de oorzaak van veel ellende, niet de remedie! Zelfs als je vindt dat geld verdienen hoofddoel moet zijn, kun je toch begrijpen dat op de oude weg doorgaan meer kost dan opbrengt.

 

24 december 2019

Het jaar 2019 is bijna ten einde en het zou zomaar de geschiedenis in kunnen gaan als het kanteljaar t.a.v. klimaat, duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Zelfs in de dagbladen en op het journaal is er nu bijna dagelijks aandacht voor. Terwijl al anderhalve eeuw bekend is hoe de opwarming van de aarde werkt, trokken we tot tien jaar geleden niet de logische conclusie "we moeten er iets aan doen en we kunnen er ook iets aan doen".

En dan dit jaar. We hebben aan den lijve ondervonden dat niet alleen ons weer veranderlijk is maar ook ons klimaat. En hoewel nog steeds niet iedereen overtuigd is dat het door de manier van leven van de mens komt en velen niet geloven dat ze er zelf wat aan kunnen doen, zijn veel anderen nu wel aan de slag gegaan. Ook zorgvuldiger omspringen met grondstoffen heeft veel aandacht gekregen en de koplopers op dat gebied krijgen steeds meer volgers. Dat uit zich op allerlei manieren, variërend van het leasen van wasmachines en verlichting tot het delen van spullen en auto's, de belangstelling voor Tiny Houses en bijvoorbeeld voor ons project voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland www.erfdelen.nl   

Tien jaar geleden toen ik met de Koploper Bijeenkomsten begon, waren die koplopers nog niet zo makkelijk te vinden. Maar ze waren er wel en velen hebben sindsdien deelgenomen en elkaar geïnspireerd. Of er nog regionale bijeenkomsten komen, hangt vooral af van regionale initiatiefnemers maar ik zal ze graag ondersteunen want de behoefte aan inspiratie is onverminderd groot.

Een mooi duurzaam 2020 gewenst.

 

26 december 2020

2020 is anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. Maar het was zeker niet allemaal negatief. Zoals in de bestseller 'De meeste mensen deugen' staat beschreven dat  de meeste mensen deugen, zijn wij daar ook al heel lang van overtuigd. Als je er op let, zie je veel meer positief nieuws in de wereld en blijkt dat op het gebied van oorlog, armoede en analfabetisme enorme vooruitgang is geboekt. Laten we daar in 2021 maar gewoon mee voortgaan.

 

15 mei 2021

In vele opzichten is ook dit jaar anders dan andere jaren. De ontwikkeling van Corona tot iets wat ons waarschijnlijk nog jaren of voorgoed zal bezig houden. Maar ook positieve ontwikkelingen zoals de doorzettende aandacht voor de klimaatverandering en de toch nog verrassend de omslag in de reclamewereld naar meer gekleurde mensen in beeld. Meer lokaal zien we de ontdekking dat je je ook in de politiek fatsoenlijk moet gedragen en dat je ervanuit mag gaan dat de meeste mensen deugen.