zonnepanelen.jpg

boom kopie

ENF Foundation

 

 

We zijn mede initiatiefnemer van het groeiend landelijk netwerk van duurzaamheidscentra.

Doel van deze centra is duurzaamheid in de (locale) samenleving actief te bevorderen, d.m.v. onder andere: kennisuitwisseling, match making en advies over zaken als energiebesparing, duurzaam bouwen, MVO, C2C, inkopen, mobiliteit en de opwekking van duurzame energie.

Aanleiding

Steeds meer burgers en ondernemers komen tot de conclusie dat zelf actie ondernemen voor een duurzamere manier van leven en werken niet alleen nodig maar ook mogelijk is en bovendien kan leiden tot meer werk en minder kosten. Die ontwikkeling is al jaren gaande en wordt verder gestimuleerd door vele initiatieven van koplopers.

Sinds 2010 is een stroomversnelling ontstaan, onder andere veroorzaakt door alarmerende berichten over klimaatverandering, milieuvervuiling, het opraken van grondstoffen en de daaraan gerelateerde stijging van de brandstofprijzen maar ook doordat steeds duidelijker wordt dat er tevens kansen ontstaan.

Probleem is wel dat de meeste mensen geen idee hebben waar te beginnen, dat er zoveel informatie voorhanden is dat het vinden van zinnige antwoorden steeds moeilijker wordt en dat de ontwikkelingen ook nog eens erg snel gaan.

Uitwerking

De belangrijkste taak van de duurzaamheidscentra is het vergaren en verspreiden van informatie en onafhankelijk advies. Om dat te kunnen doen wordt een database ontwikkeld met nuttige (regionale) informatie, plus de namen & adressen van deskundigen en relevante partijen voor het netwerk. Daarnaast zijn de centra samenwerkingsverbanden en kun je er binnenlopen voor onafhankelijk advies. Ze vervullen een belangrijke rol bij het op gang brengen van duurzame ontwikkelingen in bedrijven, wijken en dorpen.

Het landelijk netwerk kan de inspanningen in bedrijven/gemeenten waar al initiatieven zijn aanzienlijk versterken & vereenvoudigen en elders aanmoedigen & faciliteren.

Essentieel is dat voortdurend gezocht wordt naar samenwerking met partijen die vergelijkbare doelen nastreven, zodat het maximum aan synergie ontstaat. Dat zijn locale partijen zoals ondernemers- en buurtverenigingen alsmede provinciale en landelijke organisaties die zich ook (willen) richten op duurzame ontwikkeling in de regio.

Financiering

Omdat het hier om een maatschappelijk en economisch zeer relevant doel gaat en omdat de beoogde samenwerking de efficiency aanzienlijk bevordert, verwachten we dat (start)financiering d.m.v. sponsoring en subsidies haalbaar is. Andere inkomstenbronnen zijn advisering, organiseren bijeenkomsten en trainingen, uitvoeren opdrachten voor overheden, verkoop van producten, verhuur van kantoor & showroom ruimte, enz.

Publiciteit

Een belangrijke gezamenlijke activiteit is het genereren van publiciteit onder het motto 'be good and tell it'.

Informatie: Pieter Parmentier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.